Renovace nástrojů

Renovace nástrojů je proces, při kterém se obnovuje funkčnost otupených řezných nástrojů.
Renovace spočívá v ostření a případných dalších úpravách řezných hran, často též v obnovení ochranné povrchové vrstvy (tzv. povlaku).

Výhody ostření:

 • Ostření nástrojů umožňuje jejich opakované používání, díky kterému dochází k podstatnému snížení výrobních nákladů. U TK stopkových nástrojů, jako jsou vrtáky a frézy je často možné přeostřit nástroje opakovaně. 
 • Běžná cena ostření bývá okolo 20-50% ceny nového nástroje s tím, že při zvolení správné technologie ostření, která dokáže zachovat původní geometrii nástroje, může životnost přeostřených nástrojů dosahovat okolo 90% životnosti nástrojů nových. Občas může docházet i k situacím, že levné nástroje od výrobců z Asie mají po kvalitním přeostření a aplikaci vhodného povlaku vyšší životnost, než měly jako nové.
 • Vzniklé snížení nákladů vynaložených na nástroje je tedy zřejmé už z výše uvedených čísel. Obecně platí, že o čím větší a složitější nástroj se jedná, tím větší je vzniklá úspora.
 • Dalším faktorem je rychlost dodání přeostřených nástrojů. Firmy, které si zakládají na kvalitě ostření, dodávají naostřené a povlakované nástroje většinou ve dvoutýdenním (případně kratším) cyklu. Pokud by měly dodávat nástroje nové, jejich termíny dodání by byly obvykle delší. 
 • V neposlední řadě je nutné zmínit ekologičnost tohoto procesu. Slinuté karbidy neboli tvrdokovy (TK) i rychlořezné oceli (HSS) jsou velmi drahé materiály, které jsou vyráběny ze surovin, jež mají omezené zdroje. Představa, že by tyto nástroje měly být po jednom použití vyhozeny, je pro mnohé z nás, kterým záleží na budoucnosti této planety, nepřijatelná. Tedy tím, že se nástroje opakovaně ostří v kvalitních ostřírnách, se přispívá nemalým dílem k udržitelnosti našeho světa.
 • Opakovaným ostřením se výrazně redukuje potřeba nových nástrojů, což v konkurenčním prostředí vede k tomu, že výrobci nástrojů nezvyšují ceny tolik, jako by to bylo v případě, že by ostření bylo využíváno málo.

Nevýhody ostření:

 • U malých, jednoduchých a levných nástrojů se ostření nemusí vyplatit. Platí to zvlášť u mikro nástrojů s nízkými náklady na vstupní materiál, vyráběných ve velkých sériích.
 • Pokud zvolíte nekvalitní či nezkušenou brusírnu, riskujete, že Vám nástroj poškodí nebo zničí. Může to také vést k tomu, že obrobky následně nemají požadovanou toleranci atd. Je vhodné ptát se na reference, systém procesu ostření, strojový park a neřešit jen cenu a termín. 
 • Je důležité dbát také na včasné odstavení nástroje k ostření. Tedy nepoužívat nástroj až téměř ke zničení, ale zastavit jeho používání ještě předtím, než dojde k přílišnému opotřebení nebo vyštípnutí řezných hran.

Průběh procesu ostření ve firmě PILANA Karbid

Firma PILANA Karbid má s ostřením nástrojů mnohaleté zkušenosti. Na jejich základě byl do praxe zaveden níže popsaný proces servisu (renovace) nástrojů, s jehož dílčími postupy Vás nyní seznámíme.

1. vyzvednutí a přeprava nástrojů od zákazníka

Pokud je umístění Vaší provozovny v dosahu našich obchodních zástupců, rádi u Vás budou nástroje určené pro naostření osobně vyzvedávat. Jednoduše si s nimi dohodnete den v týdnu, kdy se pro ně pravidelně zastaví. V opačném případě se s nimi dohodnete na způsobu, kam zaslat tyto nástroje na servis. 

2. převzetí a kontrola nástrojů před ostřením

Ve firmě PILANA Karbid to není tak, že by nástroje byly po převzetí hned předány k bruskám. Ještě předtím je dostanou do rukou pracovníci, jejichž úkolem je posoudit stav nástroje, míru opotřebení, potřebný rozsah opravy a typ stroje, na kterém se renovace nástroje provede. Při zadávání specifických pokynů k ostření přitom respektujeme dohodnuté individuální požadavky stovek našich zákazníků. Protože každý měsíc se u nás renovuje mnoho tisíc kusů nástrojů, dostane každý z nich svůj EAN, aby nedošlo k záměně. Pokud bude nástroj poškozený natolik, že ho není možné opravit nebo by se oprava nevyplatila, obratem Vás o tom uvědomíme. Rádi Vám také zpracujeme nabídku na nový nástroj.

3. ostření a renovace nástrojů

Pracovníci, kteří nástroje zkontrolují a zaevidují do informačního systému, je následně předají k bruskám. Protože disponujeme mnoha typy brusek od tří výrobců, můžeme vždy brousit nástroje na takovém stroji, který je pro daný nástroj nejvhodnější. Pokud je nástroj výrazně poškozen, je dle potřeby nejprve řezáním zkrácen o poškozenou část a následně nově vybroušen dle původní geometrie (tzv. „obnova tvaru“). 

Přehled našich CNC brusek

ostřičky                                                               

REINECKER WZS 60 a 70
REINECKER WZS 700 
WALTER HELITRONIC POWER
WALTER HELITRONIC MICRO
TTB EVOLUTION

brusky na kulato

REINECKER SF40 a RS700

4. kontrola nástrojů po ostření

Pověření pracovníci zkontrolují nástroje ihned po provedení ostření. Probíhá nejen vizuální kontrola, ale také měření na optických, případně i dotykových přístrojích ZOLLER, Z-MIKE, GFM, MITUTOYO atd. V případě, že je to zákazníkem požadováno, vystavuje se měřící protokol, ve kterém jsou zaznamenány naměřené hodnoty.

5. rektifikace, povlakování a značení nástrojů

Po ostření nástrojů probíhají následné procesy, jsou-li zákazníkem vyžadovány. Jedná se o rektifikaci břitů nástrojů vlečným omíláním, značení nástrojů na laserovém zařízení, a především externí povlakování nástrojů. Povlakování nástrojů je obor, který se velmi dynamicky rozvíjí a každý rok vznikají nové postupy a typy povlaků. Z tohoto důvodu není pro nás vhodné, mít vlastní povlakovací zařízení, které by nestačilo nejnovějším trendům. Abychom byli schopni nabízet zákazníkům nejlepší kvalitu, spolupracujeme hned s několika renomovaným firmami v oboru povlakování. Mezi naše hlavní dodavatele povlaků patří OERLIKON Balzers (světová jednička) a IONBOND (světová dvojka v povlakování obráběcích nástrojů).

6. expedice naostřených nástrojů

Stejnou cestou, jakou se nástroje dostaly k nám, se i vrací zpět. Často přebalené do nových krabiček, pokud ty staré chyběly nebo už byly poškozené. Nástroje připravené pro nové použití, se těší na svůj další pracovní cyklus a my se těšíme z toho, že jsme takto mohli sloužit konkrétním potřebám našich zákazníků.

Přehled nástrojů, které firma PILANA Karbid umí naostřit

Různé druhy stopkových fréz z tvrdokovu, HSS, HSS-E či PM:

 • TK frézy válcové
 • TK frézy kopírovací
 • TK frézy hrubovací
 • TK frézy dokončovací
 • TK frézy toroidní (torusové), s rohovým rádiusem
 • TK frézy kulové
 • TK frézy kuželové
 • TK frézy tvarové
 • TK frézy kotoučové
 • TK frézy tvaru T pro drážky
 • TK frézy rychloposuvové, HSC
 • TK frézy pro trochoidní frézování
 • TK frézy s nerovnoměrným dělením
 • TK frézy s dvojí či trojí šroubovicí
 • TK frézy profilové, konkávní či jiné
 • TK frézy na grafit
 • TK závitové frézy
 • TK korunkové nástroje
 • HSS nástrčné frézy (válcové a válcové čelní)
 • HSS, PM a TK odvalovací frézy
 • frézy vyduté
 • gravírovací frézy
 • frézovací výměnné hlavičky MultiMaster

Různé druhy vrtáků pro kovoobrábění z tvrdokovu, HSS, HSS-E či PM:

 • TK NC navrtáváky
 • TK vrtáky bez vnitřního chlazení
 • TK vrtáky s vnitřním chlazením
 • TK mikro vrtáky
 • TK dlouhé vrtáky (>15D)
 • TK stupňovité vrtáky
 • TK vrtací a odjehlovací hroty
 • HSS, PM spirálové vrtáky
 • dělové vrtáky
 • kopinaté vrtáky
 • vrtáky do magnetek
 • výměnné vrtací hlavičky (vrtací korunky)

Ostatní CNC a kovoobráběcí nástroje z tvrdokovu, HSS, PM či nástrojové oceli:

 • TK jednostranné a oboustranné srážeče
 • TK gravírovací jehly
 • závitníky přímé i spirálové
 • závitová očka
 • záhlubníky
 • kuželové záhlubníky
 • výhrubníky
 • výstružníky
 • vrtákové výstružníky
 • razníky a průtažníky
 • obrážecí trny
 • břitové destičky a jejich úpravy
 • HSS a TK pilové kotouče
 • SK pilové kotouče na neželezné kovy a ocel

Pokud Vás tyto služby zaujaly, budeme rádi, když se na nás obrátíte. Rádi Vám bezplatně naostříme pár vzorkových nástrojů a domluvíme podmínky spolupráce.

Kontakty na jednotlivé obchodníky dle regionů


Jakub Novotný
severní a východní Čechy, Praha
Mobil: +420 725 922 618
E-mail: jakub.novotny@pilana.cz

Josef Ďuraško
severní a západní Čechy
Mobil: +420 725 922 617
E-mail: durasko@pilana.cz

Vladimír Šamárek
severní Morava
Mobil: +420 736 676 548
E-mail: samarek@pilana.cz

Radek Prokopec
východní Morava a Slovensko
Mobil: +420 725 922 604
E-mail: prokopec@pilana.cz

František Pecháček
střední Morava
Mobil: +420 602 582 976
E-mail: pechacek@pilana.cz

Marek Stratil
Vysočina, Brněnsko, jižní Morava
Mobil: +420 724 858 921
E-mail: stratil@pilana.cz