Červen 2022

Stavba PILANY Karbid zařazena v Ročence české architektury, autor textu: Pavla Melková.