Listopad 2020

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu pro stavbu PILANA Karbid!

MPO udělilo prestižní ocenění v soutěži Česká stavba za architekturu 2020 „za velkorysý přístup k novostavbě průmyslového objektu“ architektům studia ellement Zlín. Touto oceněnou stavbou je naše výrobní a administrativní budova PILANA Karbid v Hulíně. 

Hodnotící zprávu poroty najdete zde

Záznam z předávání ceny ministrem průmyslu a obchodu zde (37.-42. minuta záznamu)

Výrobní a administrativní objekt firmy Pilana Karbid v Hulíně - Cena MPO ČR ČCA 2020

Fotogalerie