"BEST PRACTICE" - nejlepší realizovaný projekt v dotačním programu
Podnikání a inovace 2007-2013

PILANA Karbid byla vybrána Ministerstvem průmyslu a obchodu jako "best practice" (nejlepší realizovaný projekt) v dotačním programu Podnikání a inovace 2007-2013.

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) podpořil v rámci sedmiletého plánovacího období 2007-2013 celkem 6269 subjektů v 11 dotačních programech. Nejvíce podniků přitom získalo dotaci v programu ROZVOJ. Dotační program ROZVOJ byl zaměřen na malé a střední podniky ve vybraných regionech. Specifickým cílem tohoto programu bylo „Zvýšit konkurenceschopnost podniků zaváděním nových výrobních technologií.“. Právě v tomto programu byla naše firma s projektem "Rozvoj v Pilana Karbid" vybrána jako nejlepší realizovaný projekt z celkem 2685 podpořených podniků. Hlavním kritériem výběru vzorového projektu bylo „ex-post hodnocení“, nakolik poskytnuté dotace přispěly k reálnému posílení konkurenceschopnosti daného podniku dle měřitelných ukazatelů: vývoj tržeb, přidané hodnoty, produktivity, rentability, environmentálních dopadů apod.

Podrobnější informace k Ex post hodnocení OPPI naleznete na stránkách MPO

Případová studie ke stažení zde