Srpen 2016

Schválen investiční projekt „Inovace v Pilana Karbid“ spolufinancovaný z fondů EU

Cílem projektu „Inovace v Pilana Karbid“ je zavedení nově vyvinuté řady kombinovaných fréz PILANA „RF“. Zkratka RF znamená „Roughing-Finishing“, což napovídá o jejich přednostech: fungují jako výkonné hrubovací frézy, ale zanechávají po sobě hladký povrch Ra 1,6-3,2. Při obrábění oceli lze s těmito frézami zvýšit rychlost obrábění o cca. 30% ve srovnání s klasickými hrubovacími frézami řady OH nebo OR411. Dalším efektem této frézy je sloučení dvou operací v jednu a tím úspora neprodukčních časů. 

Realizace projektu bude dokončena v příštím roce. Celkový rozpočet činí téměř 50 mil.Kč. V rámci tohoto projektu budou zakoupeny nové výkonné CNC nástrojové brusky a další potřebné periferní vybavení včetně např. centrální filtrace a chlazení brusného oleje, elektroerozvivního „vrtání“ chladicích kanálků či nových měřicích přístrojů. Ze schváleného rozpočtu bude částečně realizována i výstavba nové výrobní haly.